Om Fastino

Fastino är ett nätverk för unga tjänstemän i fastighetsbranschen. För att vara medlem krävs att man är under 40 år. Den dagen du fyller 40 är du för gammal för nätverket och ditt medlemskap upphör automatiskt.

Medlemskap

Som medlem i Fastino blir du inbjuden till aktiviteter och evenemang 6-10 gånger per år. Aktiviteterna kan till exempel vara inspirerande föreläsningar eller spännande studiebesök. Du träffar andra unga från branschen och får möjlighet att bygga ett nätverk av personer med hög kompetens och branschkännedom. Vi håller i allmänhet till i centrala Stockholm och aktiviteterna genomförs på tidpunkter som väljs med omsorg. Det innebär att våra möten ofta är förlagda som frukost- eller lunchmöten.

Medlemskapet i Fastino medges under vissa förutsättningar, förutom ålderskriteriet finns några riktlinjer uppställda för medlemskap:

Du är själv fastighetsägare eller är anställd tjänsteman i ett företag som direkt är knutet till fastighetsbranschen. De flesta medlemmarna i Fastino är fastighetsförvaltare, fastighetsjurister, projektledare eller operativa chefer på varierande nivåer. I stort sett samtliga medlemmar har akademisk utbildning med inriktning mot fastighetsbranschen.

Fastinos styrgrupp

Verksamheten i Fastino sköts av en styrgrupp bestående av cirka tio medlemmar. Styrgruppen arrangerar evenemang och ansvarar för administration av hemsidan. Kontaktperson är Joakim Jakobsson och nås på joakim@fastino.se eller Linkedin.

Administrativt stöd kring anmälningar och annat dagligt sköts av Annika Rosén på Fastighetsägarna Stockholm. Annika nås på annika.rosen@fastino.se och telefon 08-617 77 24.