Medlemsundersökningen är nu klar!

Tack för att ni tog er tid och svarade på våra frågor. Nu vet vi mer om vad våra medlemmar efterfrågar och vi kan på så sätt utveckla Fastino till det bättre!

Undersökningen besvarades av 68 medlemmar, totalt är vi 204 medlemmar i Fastino. Nedan följer en sammanfattning av era svar:

Vad tycker du är bäst med Fastinos träffar?

Undersökningen visar att det som är bäst med Fastino är möjligheten till att nätverka och få givande föreläsningar.

Hur kan Fastino förbättra sin verksamhet?

Flera efterfrågade mer träffar, gärna informella träffar som exempelvis after works. Andra förslag på aktiviteter var fler besök på fastighetsprojekt, kurser i fastighetsspecifika ämnen, mer kommersiellt fokus, branschprofiler, intressanta privatpersoner och entreprenörer som berättar om deras resa inom fastighetsbranschen. En medlem önskade längre föreläsningar och att föreläsaren minimerar sitt ”sälj” av sitt eget företag.

Flera önskade bättre möjligheter till nätverkande genom att besökarna på våra träffar får möjlighet att presentera sig eller bära namnskyltar med företagsnamn på. Andra förslag var att skapa en LinkedIn-grupp för att underlätta kontakter, presentation av medlemslista på hemsidan eller en påminnelse om var den finns. Några tyckte blandningen på träffarnas teman var bra och att mötesfrekvensen var lagom.

Önskemål fanns även på att Fastino bör starta ett mentorprogram med rutinerade fastighetsägare.

Har du några förslag på Fastino-aktiviteter framöver?

Förslag lades fram på studiebesök i Hållbara Hökarängen, Hyresnämnden, miljonprogrammet, Arenastaden, eller andra nyskapande fastighetsprojekt.

Att lunchföreläsningarna ibland lades mer centralt i Stockholm.

After works eller frukostmöten.

Hur ofta tycker du att Fastino ska arrangera träffar? (Vi utför idag ca 3 st/termin)

 

 

 

 

 

 

Vad tycker du om att Fastino tar ut en medlemsavgift på 200 kr per år?

Inga Kommentarer än.

Skriv en Kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.