Seminarier: Energibesparing och livscykelkostnader i praktiken

Datum/Tid
Datum - 2013-11-07
Tid - 15:00 - 19:00

Plats
Fastighetsägarna i Stockholm

Lediga platser: 0


Välkommen till en eftermiddag späckad med intressanta seminarier om energifrågor i fastigheter. Fastinos medlemmar är inbjudna till en dag med Samhällsbyggarna och Fastighetsägarna som har samlat fastighetsföretag, Facility Management-företag och installationsföretag för att visa praktiska erfarenheter utifrån kostnader, intäkter och affärsmöjligheter i energifrågor. Dagen avslutas med mingel och lätt förtäring.

Så här ser schemat ut för eftermiddagen:

Grönt hyresavtal och Energioptimering 10

Rikard Silverfur, Fastighetsägarna

Energisystem och installationer i långsiktigt ägande

Investeringar i alternativa lösningar och egen energiförsörjning kan ge stora besparingar.

Johan Tjernström, Energistrateg, Akademiska Hus

Framtidens teknik som ett stöd i fastighetsförvaltningen

Genom att använda IT-system i den dagliga driften kan driftkostnaderna sänkas.

Rebecka Yrlid, Hållbarhetschef, Humlegården Fastigheter AB

Livscykelkostnadsperspektiv i fastighetsförvaltningen

Genom att driftentreprenören involveras i tidiga skeden kan totalekonomin över fastighetens livscykel optimeras. Exempel från bl a Nya Karolinska Solna.

Magnus Wikström, Affärsenhetschef, Coor Service Management

Installatörens livscykelkostnadsperspektiv

Tony Andersson, Divisionschef och Hans Söderström, Projektutvecklare, Imtech

 

Plats: Fastighetsägarna Stockholm, Alströmergatan 14, Kungsholmen,

Tid: kl 15:00 – 18:00 + mingel med lätt förtäring

Anmälan: skickas till info@samhallsbyggarna.org, tel 08- 545 217 50 senast 4 november.

 

Välkomna hälsar

Samhällsbyggarna, Fastighetsägarna och Fastino

Joakim Jakobsson, Fastino.

Tfn: 076-542 64 41

 

Deltagare

Inga Kommentarer än.

Skriv en Kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.