Lunchseminarium: Stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

Datum/Tid
Datum - 2012-05-29
Tid - 11:30 - 12:30

Plats
Alströmersgatan 14

Lediga platser: 0


Exploateringskontoret besöker oss och berättar om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen marknadsförs som ett föredöme för hållbart stadsbyggande och miljökraven är höga på byggherrarna. Föreläsaren Daniel Carlsson-Mård kommer att berätta hur detta påverkar försäljningen av byggrätter/mark och planeringen av ny infrastruktur.

Detta seminarium kommer även ta upp hur arbetet går till med att skapa en unik ”nisch” på en ny stadsdel genom framtagandet av detaljplan och översiktsplan.

Tider: Lunchen börjar kl 11.30 och därefter seminariet mellan kl 12.15-13.15.

Anmälan: senast den 25:e maj. Logga in på www.fastino.se och klicka dig fram under evenemang.

Återbud: tas emot senast den 25:e maj. Vid återbud efter den dagen eller utebliven närvaro, kan du komma att faktureras en avgift på 100 kronor.

Frågor angående anmälningen besvaras av Annika Rosén, tfn: 08-617 77 24 eller mejl: Annika.Rosen@fastighetsagarna.se.

Varmt Välkommen!

Med Vänliga Hälsningar
Joakim Jakobsson, Fastino.
Tfn: 076-542 64 41.
Mejl: Joakim@fastino.se

Deltagare